Nieuws

Huisartsen in Heemstede starten pilot met Zodos

Na een uitgebreid onderzoek naar persoonlijke gezondheidsomgevingen hebben huisartsen van GEZ (geïntegreerde eerstelijnszorg) Heemstede gekozen om gebruik te gaan maken van de persoonlijke gezondheidsomgeving van Zodos.

Het is de ambitie van GEZ Heemstede om patiënten met diabetes die in staat zijn meer aan zelfmanagement te doen op een actieve wijze te gaan ondersteunen. Hierbij wordt gedacht aan het ondersteunen van deze patiënten met zelf-monitoring en zelf-behandelingselementen en nieuwe communicatievormen in de omgang met zorg-professionals, waardoor de patiënten actiever participeren in besluitvormingsprocessen bij hun zorg en behandeling.

Lees meer

Zodos wordt MedMij kickstartomgeving

In Groningen worden de eerste MedMij-basiseisen en standaarden in de praktijk getest. Hiervoor hebben Zodos, Zorgbelang Groningen, Huisartsengroepspraktijk Hommesplein Winschoten en MedMij op 16 december 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Diabetespatiënten koppelen straks hun eigen draadloze weegschalen, bloeddrukmeters en glucosemeters aan de persoonlijke gezondheidsomgeving van Zodos. Hun zelfmeetgegevens worden in de proef uitgewisseld met de huisarts. Door uit te wisselen via MedMij is het straks in Groningen ook mogelijk met het ziekenhuis te communiceren. Wilfred de Jonge, directeur Zodos: 'We starten klein, maar leggen via MedMij steeds meer lijntjes met meer zorgaanbieders. Het gaat ons er om dat mensen alle informatie die zij nodig hebben in hun persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen verzamelen. En vervolgens moeten zij zelf kunnen bepalen met wie zij deze gegevens delen.'

Lees meer