Zodos vervult koplopersrol bij Medmij

Zodos is door Medmij gevraagd om samen met een kopgroep van leveranciers een Medmij ontwikkel-, test-, en acceptatieomgeving in te richten waarmee het Medmij afsprakenstelsel 'end-to-end' kan worden gerealiseerd.

Ieder onderdeel van de architectuur wordt in een minimaal werkende versie gerealiseerd. Deze werkende versies komen ter beschikking in een testomgeving die door Medmij wordt ondersteund. In deze omgeving kunnen dienstverleners leren hoe Medmij technisch werkt, testen of hun applicatie met Medmij werkt, en aantonen dat de gegevensuitwisseling via hun applicaties volgens de Medmij afspraken verloopt. Door deze omgeving samen met een kopgroep van dienstverleners en nationale infrastructuren te realiseren wordt draagvlak verkregen en realiseren we Medmij in de praktijk.