VirtueleThuiszorg met Zodos werkt!

#Nettie@VirtueleThuiszorg heeft in samenwerking met Zodos een nieuw zorgconcept getest. Deelnemers aan de test hebben gemiddeld ruim 2 kg in 3 maanden verloren en bewegen aanzienlijk meer. Door middel van VirtueleThuiszorg©werden de deelnemers ondersteund in het aanleren, -nemen en -houden van een gezonde levensstijl, om zo de aandoening beter te beheersen en/of te voorkomen. De cliënten werden gekoppeld aan een coach, waarmee frequent (o.b.v. een opgesteld behandelplan) beeldcontact was. De cliënt maakte gebruik van Zodos waarmee glucosewaarden, gewicht, bloeddruk en/of dagritme werden uitgewisseld met de coach. De coach bespreekt de gegevens met een verpleegkundige en diëtiste. Op basis daarvan begeleidde de coach alle cliënten individueel en specifiek op de zorgvraag/-behoefte. In totaal hebben 50 mensen met diabetes deelgenomen aan de pilot die drie maanden duurde.

Verbeterde leefstijl 40 deelnemers hadden een BMI hoger dan 25. Deze deelnemers zijn gemiddeld 2,4 kg in drie maanden tijd afgevallen. De grootste afname is waargenomen tussen 1 en 2 maanden deelname, maar ook daarna is een afname waargenomen. Bij deelnemers die meer dan 3 maanden aan de pilot deelnamen zette de afname van het gewicht ook na de 3de maand door.

In de 0-meting gaven deze 40 deelnemers aan gemiddeld 7,8 uur per week actief te bewegen. Hierbij wordt alle beweging meegerekend vanaf stevig doorwandelen. Tijdens de evaluatie gaven dezelfde 40 deelnemers aan gemiddeld 10,8 uur per week actief te bewegen, een toename van 3 uur.

Management diabetes Alle deelnemers sturen wekelijks nuchtere glucosewaarden op naar hun coach en verpleegkundige. Wanneer de nuchtere glucosewaarden van de aanvang vergeleken wordt met de waarden na drie maanden is er een verschuiving waarneembaar van 8,4 mmol/l naar 8,0 mmol/l.

Tevredenheid deelnemers Bij alle deelnemers is een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Het onderzoek wordt beoordeeld met een NPS score van 8,4. Van de 42 ingevulde tevredenheidsonderzoeken gaf 70% aan de dienst na afloop van het onderzoek graag te willen behouden. 75% zou zegt vrij zeker de dienst bij familie en vrienden aan te raden, wanneer deze volledig wordt vergoed.