Het Citrienfonds start samen met Zodos een pilot palliatieve zorgoverdracht

Het UMCG heeft als penvoerder van de programmalijn 'Naar regionale oncologienetwerken' van het Citrienfonds aan Zodos gevraagd om samen te werken aan een pilot voor palliatieve zorgoverdracht.

Het Citrienfonds heeft zich ten doel gesteld om een digitaal proactief en interactief palliatief zorgplan te ontwikkelen van en voor de patiënt, met toegang voor, en gebruik door alle bij de zorg betrokken hulpverleners. Hiermee krijgt de patiënt in de palliatieve fase op het juiste moment en op de juiste plaats, de juiste zorg en aandacht. Een zorgplan is onderdeel van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Belangrijk uitgangspunt bij een PGO is het idee dat iedereen zélf zou moeten kunnen kiezen welke persoonlijke omgeving het beste bij hem of haar past. In de ideale situatie zou een patiënt elke PGO die voldoet aan de MedMij standaarden kunnen gebruiken om gegevens met zorgaanbieders uit te kunnen wisselen.

In deze situatie hebben zowel de informatiesystemen van de zorgaanbieders als ook PGO's zorginformatiebouwstenen geïmplementeerd en worden gegevens uitgewisseld via de HL7 fhir standaard die door MedMij wordt uitgewerkt Zodos werkt samen met de partners uit het Citrienfonds om stapsgewijs dit eindplaatje te realiseren. Uiteindelijk zal voor palliatieve zorg het volgende mogelijk moeten zijn:

  • Zorgaanbieders leggen informatie die in het zorgplan staan op basis van zorginformatiebouwstenen vast in hun eigen EPD/ECD.
  • De informatie kan door de patiënt in zijn/haar eigen PGO worden verzameld. Bovendien wordt nieuwe relevante informatie vanuit het PGO gedeeld met andere zorgaanbieders.
  • Patiënten kunnen hun eigen informatie aan het zorgplan toevoegen, zodat het daadwerkelijk proactief wordt.

Het zal duidelijk zijn dat de ideale situatie niet zomaar is gerealiseerd. Om toch stappen te kunnen maken biedt Zodos ter overbrugging een speciaal zorgaanbiedersportaal. Dit portaal is volledig onafhankelijk van het PGO, met een eigen applicatie en database. Het is ontwikkeld om zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden om gegevens uit te wisselen met het PGO van de patiënt, ook al is het eigen EPD nog niet geschikt om gegevens met een PGO uit te wisselen.