Versturen van zelfmetingen succesvol getest

Zodos en Enovation hebben deze week in het kader van PROVES een succesvolle test uitgevoerd waarbij zelfmetingen vanuit Zodos verzonden zijn naar een fictieve huisarts. Hiermee is aangetoond dat zelfmetingen op basis van het MedMij-afsprakenstelsel vanuit Zodos kunnen worden verstuurd.

In PROVES test MedMij in de praktijk of de voorgestelde architectuur en technische specificaties voldoen. De beproeving vindt plaats aan de hand van een Proof of Concept (PoC), waarbij verschillende leveranciers in zogenaamde ‘routes’ met elkaar in een proefopstelling testgegevens uitwisselen volgens het MedMij Afsprakenstelsel. PROVES wordt in het najaar van 2018 vervolgd. Zodos zal in samenwerking met het Martiniziekenhuis en Enovation testen of het mogelijk is de Basisgegevensset Zorg (BGZ) uit te wisselen.