Nieuws

Krijg een bloeddrukmeter cadeau

Wordt donateur bij de hartstichting en krijg een bloeddrukmeter cadeau.

Lees meer

Gezamenlijke kick-off eerste implementatie PGO in de geboortezorg

Donderdag 28 juli vond de kick-off plaats van de eerste implementatie van het beschikbaar stellen van geboortezorggegevens naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) in het regionaal partnerschap Noord-Nederland. Zodos neemt deel in deze samenwerking.

Lees meer

Zodos werkt met het UMCG samen aan proactieve nazorg bij kanker

Dit project leidt tot een integraal ecosysteem op het gebied van cure, care en leefstijl, ten behoeve van kankerpatiënten. Met name bij de complexe oncologische zorgtrajecten hebben patiënten behoefte aan overzicht, informatie en adviezen ten aanzien van hun specifieke aandoening en zorgtraject.

Lees meer

Medische informatie ophalen via een QR-code

Zodos doet mee aan een pilot waarbij cliënten van CIR Revalidatie na een consult een QR-code ontvangen waarmee ze hun medische gegevens kunnen ophalen.

Lees meer

MedMij label voor Zodos

Sinds 26 november is Zodos MedMij deelnemer. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en jouw zorgverleners en gezondheidsprofessionals. Alle partijen die aan MedMij voldoen, mogen het onderstaande MedMij-label gebruiken.

Lees meer

VirtueleThuiszorg met Zodos werkt!

#Nettie@VirtueleThuiszorg heeft in samenwerking met Zodos een nieuw zorgconcept getest. Deelnemers aan de test hebben gemiddeld ruim 2 kg in 3 maanden verloren en bewegen aanzienlijk meer

Lees meer

Zodos koppelt als eerste PGO op de MedMij manier met een ziekenhuis

Op woensdag 28 november heeft Zodos als eerste persoonlijke gezondheidsomgeving succesvol een test doorlopen waarbij onderdelen van Basisgegevensset Zorg zijn opgehaald uit het Martiniziekenhuis.

Lees meer

Versturen van zelfmetingen succesvol getest

Zodos en Enovation hebben deze week in het kader van PROVES een succesvolle test uitgevoerd waarbij zelfmetingen vanuit Zodos verzonden zijn naar een fictieve huisarts. Hiermee is aangetoond dat zelfmetingen op basis van het MedMij-afsprakenstelsel vanuit Zodos kunnen worden verstuurd.

Lees meer

Zodos op PGO markt E-healthweek 2018

MedMij organiseert samen met ICT&health, ter afsluiting van de e-healthweek, een conferentie in het Beatrix Theater in Utrecht over de implementatie van technologische ontwikkelingen in de zorg en digitale zorginnovaties. Zodos is als partner van MedMij aanwezig op de informatiemarkt.

Lees meer

Diabetespatiënten wisselen zelfmeetgegevens uit met de huisarts

In de onlangs afgeronde kickstartomgeving werkte MedMij samen met Zorgbelang Groningen, Zodos en huisartsengroepspraktijk Hommesplein te Winschoten. Patiënten met diabetes maakten gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving genaamd Zodos.

Lees meer

Het Citrienfonds start samen met Zodos een pilot palliatieve zorgoverdracht

Het UMCG heeft als penvoerder van de programmalijn 'Naar regionale oncologienetwerken' van het Citrienfonds aan Zodos gevraagd om samen te werken aan een pilot voor palliatieve zorgoverdracht.

Lees meer

Zodos vervult koplopersrol bij Medmij

Zodos is door Medmij gevraagd om samen met een kopgroep van leveranciers een Medmij ontwikkel-, test-, en acceptatieomgeving in te richten waarmee het Medmij afsprakenstelsel 'end-to-end' kan worden gerealiseerd.

Lees meer

Veilig gezondheidsgegevens uitwisselen tussen patiënt en praktijk

Smarthealth.nl - Op verschillende plekken in Nederland richt het MedMij-programma kickstartomgevingen in, waar zorgaanbieders en patiënten digitaal gegevens uitwisselen.

Lees meer