Nieuws

Het Citrienfonds start samen met Zodos een pilot palliatieve zorgoverdracht

Het UMCG heeft als penvoerder van de programmalijn 'Naar regionale oncologienetwerken' van het Citrienfonds aan Zodos gevraagd om samen te werken aan een pilot voor palliatieve zorgoverdracht.

Lees meer

Zodos vervult koplopersrol bij Medmij

Zodos is door Medmij gevraagd om samen met een kopgroep van leveranciers een Medmij ontwikkel-, test-, en acceptatieomgeving in te richten waarmee het Medmij afsprakenstelsel 'end-to-end' kan worden gerealiseerd.

Lees meer

Pilotproject kwetsbare ouderen in Warffum

Dit najaar start in Warffum een pilot met Zodos waarin onderzocht wordt op welke manier een persoonlijke gezondheidsomgeving gebruikt kan worden in de zorg rondom kwetsbare ouderen.

Lees meer