Nieuws

Diabetespatiƫnten wisselen zelfmeetgegevens uit met de huisarts

In de onlangs afgeronde kickstartomgeving werkte MedMij samen met Zorgbelang Groningen, softwareleverancier Zodos en huisartsengroepspraktijk Hommesplein te Winschoten. Patiƫnten met diabetes maakten gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving genaamd Zodos.

Lees meer

Het Citrienfonds start samen met Zodos een pilot palliatieve zorgoverdracht

Het UMCG heeft als penvoerder van de programmalijn 'Naar regionale oncologienetwerken' van het Citrienfonds aan Zodos gevraagd om samen te werken aan een pilot voor palliatieve zorgoverdracht.

Lees meer

Zodos vervult koplopersrol bij Medmij

Zodos is door Medmij gevraagd om samen met een kopgroep van leveranciers een Medmij ontwikkel-, test-, en acceptatieomgeving in te richten waarmee het Medmij afsprakenstelsel 'end-to-end' kan worden gerealiseerd.

Lees meer