De graanrepubliek

 

Zelf managen van eigen gezondheid

Zodos helpt u. Door zelf een persoonlijk plan te maken, doelen te stellen, streefwaarden te bepalen en zelfmetingen vast te leggen wordt u ondersteund in zelfmanagement.

Gezondheidsapps zoals Fatsecret en stappentellers van Fitbit zijn eenvoudig te koppelen aan Zodos. Zo heeft u alle informatie over uw gezondheid in één overzicht.

Uw medische gegevens stuurt u eenvoudig door naar uw zorgverlener. Zo krijgt uw huisarts of specialist snel inzicht in uw gezondheid.

U bepaalt zelf met wie u persoonlijke gegevens deelt. Elektronische berichten verzendt u via een veilig netwerk dat zorgverleners al jaren onderling gebruiken. Zodos is de eerste persoonlijke gezondheidsomgeving in Nederland die op dit netwerk is aangesloten.

Laatste nieuws

16 augustus 2017
Het Citrienfonds start samen met Zodos een pilot palliatieve zorgoverdracht
Het UMCG heeft als penvoerder van de programmalijn “Naar regionale oncologienetwerken” van het Citrienfonds aan Zodos gevraagd om samen te werken aan een pilot voor palliatieve zorgoverdracht.
lees meer...

30 juni 2017
Zodos vervult koplopersrol bij Medmij
Zodos is door Medmij gevraagd om samen met een kopgroep van leveranciers een Medmij ontwikkel-, test-, en acceptatieomgeving in te richten waarmee het Medmij afsprakenstelsel 'end-to-end' kan worden gerealiseerd.
lees meer...

28 juni 2017
Pilotproject kwetsbare ouderen in Warffum
Dit najaar start in Warffum een pilot met Zodos waarin onderzocht wordt op welke manier een persoonlijke gezondheidsomgeving gebruikt kan worden in de zorg rondom kwetsbaren ouderen.
lees meer...